Om föreningen

Om Samhällsföreningen

Samhällsföreningen informerar!

Föreningens ändamål är:

  • att utveckla och värna om Glommens samhälle med omnejd
  • att vara Glommens samhälles företrädare gentemot myndigheter och andra organisationer
  • att vara remissinstans för frågor som berör Glommen med omnejd

Samhällsföreningen startade den 17 april 2004 med sitt första medlemsmöte.

Vi vänder oss till familjer/hushåll, föreningar och företag inom Glommen- Hule- Morups Tånges vägföreningars områden och vi vill skapa mervärde för Glommens innevånare och stugägare.

Alla i styrelsen arbetar ideellt! Vår tanke är att alla i samhället ska streta åt samma håll med olika tankar och idéer. En för alla och alla för en!

Glommens Samhällsförening samarbetar b.la. med

Glommens Båtklubb, Glommens Fiskeläges Vägförening, Glommens IF, Glommens Innebandyklubb, Glommens Bygdegårsförening, Glommens Hamngrupp, Hule Vägförening, Morups Tånges Vägförening, Morups Församling, Företag samt Falkenbergs Kommun.