Verksamhetsplan

Miljöaktiviteter

Varje år i april organiserar vi en strandstädning där vi rensar våra vackra stränder
från skräpet som höst- och vinterstormarna dragit in.
Den årliga strandstädningen brukar locka mellan 50-70 personer att delta i ur o skur.

Föreningen har låtit tillverka och placerat ut omtyckta  soffor/bänkar längs strandängarna.

Föreningen bearbetar kommunen för att soptunnor ska finnas utplacerade året runt på platser som t ex.  Glommudden samt längs promenadstråket längs stranden.

Traditioner och aktiviteter

  • Julmarknad i Glommens hamn arrangeras av föreningen  i December då också årets ”Glommabo” presenteras.
  • Påskeld och julgran stöds och hjälps till av föreningen  som i grunden anordnas av Glommens vägförening.
  • Stödja och sponsra Glommen IF fotbollsskola för Barn som genomförs under sommaren
  • Stödja och samarrangera Midsommardags dansen  med Glommens IF
  • Genomföra en ”loppisrunda” i Glommen under Juli Månad.
  • Support för golftävlingen ”Glommaspelen”.

Detaljplaner och trafik

Falkenbergskommun har beslutat om ny detaljplan gällande hamnområdet.
Samhällsföreningen samarbetar och försöker påverka kommunen i planeringsarbetet bl.a. genom projektet ”Glommens framtid”

Föreningen fortsätter att försöka öka trafiksäkerheten på cykelvägen som mellan Glommen och Falkenberg.

Vi försöker hela tiden hålla oss uppdaterade om olika planer.
Vi har god kontakt med politiker och tjänstemän.

Projekt ”Glommens Framtid”   (länk) 

Samhällsföreningen har ett projekt för att utarbeta en plan för Glommen och dess framtid.
I mitten April 2014 samlades ca: 90-100 Glommabor i samlingslokalen för att diskutera framtida önskemål. Önskemålen och alla idéer kommer att vara grundstommen för det framtida arbetet. Glommens framtid avses att vara ett löpande projekt för fortsatt utveckling där samarbete med FBG kommun ang. ny detaljplan väger tungt för framtida möjligheter.

Hjärtstartare i Glommen

Föreningen har med hjälp av sponsorer köpt in och installerat två hjärtstartutrustningar i Glommen.  En är placerad på en garagebyggnad, rakt i mot affären på Glumstensvägen. Den andra är placerad i hamnområdet på norrsidan av Glommens båtklubbs nya förråds byggnad på Fiskhamnsvägen.
Båda är placerade utomhus och tillgängliga 24 timmar om dygnet.

Glommens idrottshall

Samhällsföreningen har sedan 2010 arbetat för att få byggt en idrottshall i Glommen
Under hösten 2021, kunde alla Glommabor till slut glädjas åt att vår nya fina idrottshall stod färdig.

Turism

Båtklubben gör ett bra och framåtsyftande arbete med bl.a. en välfylld gästhamn under sommarmånaderna.

Kräftfestivalen anordnades under många år av Glommens IF under 5 dagar varje sommar i Juli  och lockade många besökare från när o fjärran. Sedan 2019 har Kräftfestivalen har ej genomförts.

Samarbete med samtliga klubbar/föreningar krävs för att göra Glommen till en plats där både boende och turister kan trivas och samspela.

Stranden norr om Glommen, ”Norsan”, har fått ett lyft och ska rensas årligen från tång och lockar på så sätt fler och fler turister och badande år efter år men tyvärr återstår upprensning av ett privatägt område i södra delen där tången samlas på hög år efter år och ibland ger en obehaglig odör över samhället under vissa dagar. Samhällsföreningen har under många år  försökt med att få till en upprensning även i detta område som skulle gagna både boende och turism.
Tyvärr har vi gång på gång hamnat tillbaka på ruta ett och skyfflas mellan kommun, länsstyrelse och markägare där ingen i slutändan vill ta på sig ett arbete och ansvar.

Information

På glommen.se och via föreningens Facebook sida samt vid behov via utskick till medlemmar i Glommen.