Om Glommen

Glommen är en tätort i snabb utveckling

Glommen som ort och namn uppkom under senare del av 1800-talet

Glommen som ort och namn uppkom under senare del av 1800-talet och har vuxit upp som ett fiskeläge. Under senare decennier har orten växt och utvecklats att bli en förort till Falkenberg. Fortfarande finns en aktiv fiskehamn och småbåtshamn där fiskebåtarna b.la. trålar efter kräftor. Under sommaren lever samhället upp och lockar turister från när o fjärran. Under 5 dagar i Juli arrangeras Glommens kräftfestival med dans på kajen till kända orkestrar, ett stort serveringstält med kräftor och dricka, knallemarknad, tivoli och kräftloppet där man efter bästa förmåga, unga som gamla, går, joggar eller springer 5 alt. 10km.

Längst ut i väster sticker ”Glommudden” ut i havet med havet och Kattegatt i tre vädersstreck. Där kan man få möjlighet att se både stormfåglar, liror och havssulor när höst-och vinterstormarna drar in med sin fulla kraft.

Glumsten (Glommstenen)

– Ett flyttblock som fungerat som landmärke för sjöfarten förr i tiden och som har givit orten dess namn.

På ”Glommudden” hittar man Glumstenen, en stor sten som hamnade där under istiden. Flyttblocket omnämns redan under 1000-talet då de Norska vikingarna landsteg här för sina härjningståg runt omkring Ätradalen och Falkenberg. Strax söder om Glommen ligger sedan 1840-talet Morups Tånge fyr. Havet utanför Glommen var tidigare beryktat för sina rev och grunda bottnar som skördade många fartyg och liv. Tack vare uppförandet av fyren övertog den Glumstenens funktion som riktmärke och gjorde livet säkrare för sjöfarten.

Glommen och områdena runt Morups Tånge är känt för sitt rika fågelliv där flyttfåglarna under vår och höst stannar till för att vila och äta i de grunda strandvikarna.