Glommens framtid

Glommens Samhällsförening har genomfört ett projekt som kallas ”Glommens framtid”

Uppdraget var att ta reda på hur Glommaborna vill att Glommen och samhället skall utvecklas och på så sätt försöka få till förutsättningar vi alla kan trivas med.

Glommens framtid är ett löpande projekt och diskussionsämne  för fortsatt utveckling där samarbete med FBG kommun ang. ny detaljplan väger tungt för framtida möjligheter.

2014 samlades ca: 90-100 Glommabor i samlingslokalen för att diskutera framtida önskemål.

Önskemålen och alla idéer kommer att vara grundstommen för det framtida arbetet. Här kommer sammanställningen från det fullsatta mötet med Glommabor i samlingslokalen Lördagen den 12 April, 2014. där det diskuterades om och runt Glommens framtid. Den stora uppslutningen och engagemanget gav en bekräftelse på att många av oss Glommabor vill vara med och påverka vår utveckling och framtid av Glommen.

Glommaborna satt i små grupper där man fick diskutera och skriva lappar om de framtida önskemål och idéer om hur de vill att Glommen ska utvecklas för att skapa en trivsam och trygg framtid.Aldrig trodde vi i Samhällsföreningen att det fanns så många idéer.
Helt otroligt !

Nästa steg för Samhällsföreningen blir nu att prioritera upp om vad som kan genomföras med enkla medel och ganska omgående samt vad som kommer att kräva en större planering, förändring och kostnader.

Tack till alla som tog sig tid och ställde upp denna fantastiska Lördag eftermiddag och kväll!

Klicka på nedan länk för att se sammanställningen som PDF.

  • Glommens Framtid - 12 April - Sammanställning

    74 KB

Bilder från mötet ang. Glommens Framtid